Wat is...

Sproen biedt een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en hun ouders en/of verzorgers met een hulpvraag. Als pedagoog en gezinsbegeleider kijk ik mee met de ouders en het kind en ik kijk vanuit de actuele situatie welke stappen gezet zouden kunnen worden. Daarbij werk ik oplossings- en toekomstgericht.

 

Soms heeft uw kind net even wat extra begeleiding nodig dan u, de school en uw omgeving kan bieden. Waar kunt u dan terecht?

 

Sproen helpt kinderen en hun ouders met leerproblemen, gedragsproblemen, emotionele problemen en alle voorkomende opvoedkwesties. Ook voor alle grote en kleine vragen die ouders en kinderen hebben tijdens het proces van opgroeien, kunnen zij een beroep doen op Sproen.

Het doel van de begeleiding is ondersteuning bieden en begeleiden naar verandering en verbetering. Meestal zijn 1 tot 3 afspraken voldoende om samen oplossingen te vinden waardoor ouder en kind weer verder kunnen.

 

 

Als pedagoog werk ik toekomstgericht en vanuit de oplossing: wat wil het kind graag leren en wat heeft het nodig? Sproen begeleid het proces waar het kind en zijn/haar ouders instappen om toe te werken naar ontwikkeling. We gaan op zoek naar de talenten van u en uw kind en hiermee werken we aan nieuwe stappen en vaardigheden.

 

Dit alles doen we aan de hand van veel verschillende en creatieve werkvormen.


Ieder kind is uniek, en zal dan ook een eigen voorkeur hebben voor bepaalde werkvormen. Sproen sluit hier zo goed mogelijk bij aan en bied coaching op maat. Samen gaan we op zoek naar interesses, hobby’s, talenten en nieuwe vaardigheden. Als gezinsbegeleider is het altijd weer leuk en bijzonder om samen met u en uw kind te ontdekken waar de talenten liggen!